loader
+998 90 984 70 77

Сувли эмульсион бўёқлар

Сувли эмульсион бўёқлар !

Сувли эмульсион бўёқлар !
Нархи:

Сувли эмульсион бўёқлар —Сувли-дисперсион бўёқларга кирувчи бўёқматериалларининг тури. Сувли муҳитда муаллақ ҳолатда бўладиган, ва бунда эмульсия заррачалари эримайдиган асос сифатида чиқувчи, сувдан, пигментлардан ва  полимерларнинг майда заррачаларидан олинадиган эмульсияни намоён этади. Ёғли ва пентафтал бўёқлардан фарқли равишда, нисбатан яқинда -  XX асрда пайдо бўлган

Турлари.

Сувли эмульсион бўёқларнинг хусусиятлари боғлаб турувчи компонентларга боғлиқ.  Бундай турдаги  бўёқларсовунли эритма билан яхши ювилади, аввал ялтиратадиган бўёқ би лан бўялган юзалардан бошқа ҳар қандай юзага яхши қопланади.
ПВА асосли сувли эмульсион бўёқнинг намликка қаршилиги паст бўлади. Асосан қуруқ хоналарнинг шифтлари ва деворларини бўяш учун қўлланилади.
Полиарилат асосли сувли-дисперсион бўёқлар акрил бўёқлар деб аталади ва тўқимачилик саноатида кийимларда босиш учун, рассомчиликда ва қурилишда қўлланилади.
Акрил бўёқлар — полиарилатлар (кўпинча метил-, этил- ва бутил акрилатли  полимерлар), шунингдек ёларнинг плёнка ҳосил қилгичлар сифатида чиқадиган  ҳамполимерлари асослисувли-дисперсион бўёқлардир.
Қурилишда ички ва ташқи ишлар  учун қурилишда ва рассомчиликда фойдаланилади. Акрил бўёқларни, бошқа дисперсли бўёқларга ўхшаб сув билан аралаштириш мумкин, аралаштирилганда сувли пигмент пасталар ёрдамидаранг олиши мумкин, бироқ қуригандан сўнг сувнинг таъсирига барқарор бўлиб қолади.