loader
+998 90 984 70 77

Клеевые смеси

ИЧКИ ВА ТАШҚИ ИШЛАР УЧУН «STARKZEM» КУЧАЙТИРИЛГАН СУВГА ЧИДАМЛИ ПЛИТА ЕЛИМИ

 ИЧКИ ВА ТАШҚИ ИШЛАР УЧУН «STARKZEM» КУЧАЙТИРИЛГАН СУВГА ЧИДАМЛИ ПЛИТА ЕЛИМИ
Нархи:

Биноларнинг мобайнида ва ташқарисида керамик гранит, табиий ва сунъий тошларни, мармар, гранит, йирик форматли ва оғир вазнли плиталарни териш учун мўлжалланган. Бетон, газ- ва кўпик бетон, гипсли ва цементли сувоқларга, иситиладиган  цементли стяжкаларга, ҳар қандай гипсли ва бошқа пишиқ асосларга суртилади.
Бассейнларни қоплаш учун тавсия этилади.

Ташқи ишлар қалинлиги 8 мм юқори ёки ўлчами 400х400 мм юқори, 1м баландликдаги керамик гранит, табиий ва сунъий тошлардан ясалган плиткаларни териш асосга механикавий маҳкамлаган ҳолда бажарилади.

Асос қуруқ, пишиқ, қаттиқ  бўлиши ва чўкиб ёки деформацияланиб қолмаслиги керак. Кир, чанг, нефт маҳсулотларининг, турли хил келиб чиқишга эга бўлган ёғ ва мойларининг доғлари, асосга ёмон адгезияли қатламланадиган сувоқ ёки бошқа қопламлар  олиб ташланади. Қурилиш қоришмаси, бетоннинг чиқиб турадиган бўлаклари ёки бошқача нотекисликлар ҳам олиб ташланиши керак.

Елимли қоришма билан яхшироқ уланиши учун фойдаланилаётган материалнинг сирт тарафини  нам губка ёки латта билан ҳўллаш тавсия этилади.

Қуруқ аралашма тоза сув қуйилган сиғимга солинади.
Нисбати: 1 кг аралашмага 0,25 л сув талаб этилади.
Қоришма шимилиши учун 5-10 дақиқага қолдирилади.
Сўнгра қумоқларсиз бир хил масса ҳосил бўлгунга қадар  миксердан фойдаланиб аралаштирилади.
Тайёр қоришма 3 соатмобайнида ишлатилади.

Нисбати: 25 кг қуруқ аралашмага 6,25л сув талаб этилади.
Фойдаланиш вақти: 180 дақиқа.
Қотиш вақти: 24 соат.
Қатламининг қалинлиги: 2 - 8 мм.
Сарфланиши: қатламининг қалинлиги 1 мм бўлганда, 1 м2 га 1,3 кг қуруқ аралашма.
Ҳақиқий сарфланиши шпател тишчаларининг ўлчамига ва терилаётган плитканинг турига боғлиқ.
Плитканинг тўғирланиш вақти: 10 мин.
Сиқилгандаги пишиқлиги: 10 МРа
Қўлланилиш ҳарорати: + 5 С паст эмас.
Совуққа чидамли, цикллари, 25 паст эмас.
Чокларни текислаш 48-72 соатдан кейин.
Сақлаш муддати: тайёрланган санадан бошлаб 6 ой (қопнинг тагига қаранг)
Қуруқ ёпиқ хонада +5 С паст бўлмаган tда сақланади. 
Масса, кг, қуруқ (нетто) - 25 кг