loader
+998 90 984 70 77

Шпаклевочные смеси

ИЧКИ ВА ТАШҚИ ИШЛАР УЧУН «FASSZEM» ФАСАД УЧУН ФИНИШЛОВЧИ СЕРИЯЛИ ТЕКИСЛАГИЧ

ИЧКИ ВА ТАШҚИ ИШЛАР УЧУН  «FASSZEM»  ФАСАД УЧУН ФИНИШЛОВЧИ СЕРИЯЛИ ТЕКИСЛАГИЧ
Нархи:

Бино ва иншоотлар деворлари ва фасадларини финишли парзозлаш, суваш  учун фойданалинади.
Нам хоналарда шифт ва деворларнинг финишли пардозини текислаш. Шикастланган бетон ёки сувоқ қилинган асосларни косметик таъмирлаш.

Асослар: ғишт, бетон, цемент сувоқ. Асос қуруқ, пишиқ, қаттиқ  бўлиши ва чўкиб ёки деформацияланибқолмаслиги керак. Кир, чанг, нефт маҳсулотларининг, турли хил келиб чиқишга эга бўлган ёғ ва мойларининг доғлари, асосга ёмон адгезияли қоплам олиб ташланади. Қурилиш қоришмаси, бетоннинг чиқиб турадиган бўлаклари ёки бошқача нотекисликлар ҳам олиб ташланади. Ўзи текисланадиган аралашмага суртишдан аввал, асосга грунтовка билан ишлов берилади. Гипс таркибли, шунингдек ўта ғовакли асослар фасад текислагичини суртишдан аввал грунтовка билан пардозланади. Атроф муҳитнинг ҳарорати 30°С юқори  бўлганда, асосни намлаб олиш тавсия этилади.

Қуруқ аралашмани тоза сув қуйилган сиғимга солинади.
Нисбати: 1 кг аралашмага 0,4 л сув талаб этилади.
Қоришма шимилиши учун 5-10дақиқага қолдирилади.
Сўнгра қумоқларсиз бир хил масса ҳосил бўлгунга қадар  миксердан фойдаланиб аралаштирилади.
Тайёр қоришма 3 соат мобайнида ишлатилади.
Нисбати: 25 кг қуруқаралашмага10 л сув талаб этилади.
Фойдаланиш вақти : 180 дақиқа.
Қотиш вақти: 24 соат.
Қатламинингқалинлиги: 0,5 - 5 мм.
Сарфланиши: 1 мм қалинликдагиқатламда 1 м2учун 1,2 кг.
Сиқилгандаги пишиқлиги: 5 МРа
Қўлланилиш ҳарорати: + 5 С паст эмас.
Совуққа чидамлилиги, цикллари, 15 паст эмас.
Сақлаш муддати: тайёрланган санадан бошлаб 6 ой (қопнинг тагига қаранг)
Қуруқ ёпиқ хонада +5 С паст бўлмаган tда сақланади. 
Масса, кг, қуруқ нетто - 25 кг